Hình thức sinh sản vô tính của thuỷ tức là gì?

Câu hỏi trắc nghiệm: Hình thức sinh sản vô tính của thủy tức là gì? là một trong những câu hỏi thường xuất hiện trong các đề thi môn sinh học trung học cơ sở. Các bạn học sinh hãy cùng longthanhtech.edu.vn tìm đáp án đúng nhé

Câu hỏi: Hình thức sinh sản vô tính của thuỷ tức là gì?

A. Phân đôi.

B. Mọc chồi.

C. Tạo thành bào tử.

D. Cả A và B đều đúng.

Lời giải

Đáp án đúng: B. Mọc chồi.

Giải thích: Thủy tức có 3 hình thức sinh sản: sinh sản vô tính bằng mọc chồi; sinh sản hữu tính và tái sinh.

Thủy tức là đại diện của ngành ruột khoang ở môi trường nước ngọt. Chúng thường bám vào cây thủy sinh (rong, rau muống…) trong các giếng, ao, hồ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *